Пункт за технически прегледи


В базата на „ДАП” АД на ул. „Търговска” № 161 работи лицензиран Пункт за периодични технически прегледи на превозни средства. Тук ще получите качествена проверка на състоянието Вашите леки и тежкотоварни автомобили и полуремаркета, автобуси и микробуси.

Нашите специалисти напомнят, че само с технически изправен автомобил можете да предприемате безаварийно и спокойно пътуване.

Необходими документи за минаване на периодичен технически преглед на леки автомобили:

  1. Регистрационен талон на автомобила – част I и II (допуска се ксерокопие на част I);
  2. Валидна застраховка „Гражданска отговорност”;
  3. Платен данък за МПС;
  4. Документ за самоличност на лицето, представящо пътното превозно средство на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС);
  5. За автомобили с монтирана АГУ, отразено в системата на ИА „Автомобилна администрация” преди 01.09.2014 г., не се изисква документ; За автомобили с новомонтирана АГУ след 01.01.2015 г. се изисква представянето на протокол за пускане в експлоатация на АГУ, издадено от оторизирана фирма;
  6. За тежкотоварните автомобили и автобусите валиден тахограф с необходимата заверка, за собствените МПС на земеделски производители е необходимо копие на зелено картонче с валидна заверка от компетентните органи.

Напомняме Ви, че за преминаване на технически преглед е необходимо Вашето МПС да има платен данък!

Посочените документи са в съответствие с изискванията на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на Министерството на транспорта.


Translate »