Контакти


Телефон за връзка с Администрация: 0878909122

Телефон за връзка с Пункт за Годишни технически пегледи: 0879657150

Автогара: 0478/88204

Имейл: [email protected] и [email protected]

Адрес:  България, Ямбол, гр. Елхово, п.к. 8700, ул Търговска № 161


Translate »